Disclaimer

Deze website en de informatie daarop zijn uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden met het voornaamste doel om de bezoeker kennis te laten maken met Hoogendoorn FPS en haar producten, diensten en activiteiten. Deze disclaimer is daarom ook van toepassing op de diensten en communicatie van Hoogendoorn FPS.

Hoewel Hoogendoorn FPS grote zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie op de website, garandeert Hoogendoorn FPS niet dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Hoogendoorn FPS is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruikmaken van de informatie op de website. Hoogendoorn FPS streeft ernaar deze website vrij te houden van schadelijke elementen, zoals virussen, maar kan er niet voor instaan dat deze website daarvan geheel vrij is. Hoogendoorn FPS is niet aansprakelijk voor schade die het gebruik van deze website kan hebben voor de werking van computerapparatuur of software.  Hoogendoorn FPS is niet verantwoordelijk voor de werking en de inhoud van andere websites waarnaar op deze website wordt verwezen, zoals door middel van hyperlinks. Deze website en de informatie daarop zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Daarvan mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook. Het gebruik is wel toegestaan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoogendoorn FPS. Alle diensten en/of werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met Hoogendoorn FPS te Werkendam, (KVK nummer 80172504) en daarop zijn de algemene voorwaarden van toepassing.